Serrapeptáza – štúdie

Do ďalšej dvojito zaslepenej štúdie bolo zahrnutých 193 pacientov trpiacich akútnym alebo chronickým ochorením ucha, nosa alebo hrdla(laryngitída, rhinofaringitída, sinusitída)
Pacientom bolo podávaná Serrapeptáza denne počas 7–8 dní, alebo placebo. Po 3–4 dňoch podávania bolo pozorované významné zlepšenie v skupine dostávajúcej Serrapeptázu v porovnaní so žiadnym zlepšením v kontrolnej skupine.
Lekárske hodnotenie účinnosti liečby bolo v prípade pacientov liečených Serrapeptázou vynikajúce v 97,3% oproti 21,9% v skupine užívajúcej placebo.
J. Int. Med. Res. 1990. 18 (5), 379-388