Serapeptáza, ako to funguje?

V Nemecku a v ďalších európskych krajinách je serrapeptáza bežne používaná pri zápalových a poúrazových opuchoch a v týchto krajinách sa aj robia výskumy a štúdie. Serrapeptáza zmierňuje zápal tromi spôsobmi: Rozkladá nerozpustný proteínový produkt krvnej zrážanlivosti – fibrín. Zrieďuje tekutinu tvorenú v mieste zápalu alebo zranenia. Umožňuje tým jej odvádzanie, čo urýchľuje proces obnovy tkanív. Zamedzuje uvoľňovanie špecifického bolesť navodzujúceho amínu – bradykinínu. Serrapeptase - štúdie Dvojito zaslepená klinická štúdia realizovaná v Nemecku sa zamerala na 66 pacientov chirurgicky liečených na pretrhnutie predného skríženého kolenného väzu. Štúdia mala za cieľ zistiť vplyv na bolesť a opuch nasledujúci po vykonanom chirurgickom zákroku. Na tretí deň po zákroku skupina pacientov, ktorá dostávala Serrapeptázu, vykazovala 50% zmenšenie opuchu v porovnaní s kontrolnou skupinou. Serrapeptase - štúdie Pacienti dostávajúci Serrapeptázu vykazovali tiež oveľa rýchlejší ústup bolesti ako kontrolná skupina. Zmiernenie bolesti bolo také významné, že do 10. dňa po operácii bolesť úplne vymizla. Bolo tiež zaznamenané, že pacienti užívajúci Serrapeptázu mali po chirurgických zásahoch menej jazvovitého tkaniva.   (German) Fortschr. Med. 1989.107 (4), 67-8, 71-2