Loading...

Vysoko kvalitné výživové doplnky so 100 % prírodným pôvodom!

Natures Aid patrí vo Veľkej Británii medzi popredných výrobcov prírodných výživových doplnkov už viac ako 30 rokov. Filozofiou spoločnosti je vyrábať vysoko kvalitné a účinné prírodné výživové doplnky a udržiavať tak optimálnu kondíciu a zdravie.

Kardiovaskulárne zdravie

Nemecký lekár Dr. Hans Nieper študoval pôsobenie Serrapetázy na hromadenie usadenín v tepnách (arterosklerotické pláty). Usadeniny na vnútornej strane artérií sú tvorené tukovými časticami, cholesterolom, odpadom bunkového metabolizmu, prebytočným vápnikom a fibrínom(vláknitá nerozpustná bielkovina) Napriek faktu, že Serrapeptáza má schopnosť prevencie ukladania usadenín v tepnách zatiaľ len neoficiálnu, v štúdiách Dr. Niepera existuje dostatok informácií, ktoré svedčia o postupnom rozpade arterosklerotických plátov pôsobením proteíny rozpúšťajúcej sily serrapeptázy.

Osteoartritída trápi milióny ľudí na celom svete.

Problémy s kĺbmi ako osteoartritída trápia milióny ľudí na celom svete a vedú k veľkým bolestiam a zdravotným obmedzeniam. Artritída je najčastejším dôvodom fyzickej invalidity na Slovensku a druhou najčastejšou príčinou čerpania PN Viac ak 70 miliónov Európanov trpí osteoartritídou a verejné zdravotníctvo to stojí ročne 70 miliárd eur. Po 50 roku života je touto chorobou ovplyvnený každý druhý človek. Choroby kostí a chrupaviek sú primárnou príčinou invalidity a dlhotrvajúcich bolestí na svete. Reumatizmus je najčastejším dôvodom na vyhľadanie lekárskej starostlivosti, hospitalizácie a práceneschopnosti. Dve najrozšírenejšie choroby kĺbov sú: Osteoartritída (degradácia chrupavky) Reumatoidná artritída (chronické zápalové ochorenie) Prístup ortodoxnej medicíny k liečbe zápalových ochorení chrupavky sa zameriava na [...]

Laryngitída, rhinofaringitída, sinusitída aj Vás trápi jeden z týchto problémov?

Serrapeptáza - štúdie Do ďalšej dvojito zaslepenej štúdie bolo zahrnutých 193 pacientov trpiacich akútnym alebo chronickým ochorením ucha, nosa alebo hrdla(laryngitída, rhinofaringitída, sinusitída) Pacientom bolo podávaná Serrapeptáza denne počas 7–8 dní, alebo placebo. Po 3–4 dňoch podávania bolo pozorované významné zlepšenie v skupine dostávajúcej Serrapeptázu v porovnaní so žiadnym zlepšením v kontrolnej skupine. Lekárske hodnotenie účinnosti liečby bolo v prípade pacientov liečených Serrapeptázou vynikajúce v 97,3% oproti 21,9% v skupine užívajúcej placebo. J. Int. Med. Res. 1990. 18 (5), 379-388

Serapeptáza, ako to funguje?

V Nemecku a v ďalších európskych krajinách je serrapeptáza bežne používaná pri zápalových a poúrazových opuchoch a v týchto krajinách sa aj robia výskumy a štúdie. Serrapeptáza zmierňuje zápal tromi spôsobmi: Rozkladá nerozpustný proteínový produkt krvnej zrážanlivosti – fibrín. Zrieďuje tekutinu tvorenú v mieste zápalu alebo zranenia. Umožňuje tým jej odvádzanie, čo urýchľuje proces obnovy tkanív. Zamedzuje uvoľňovanie špecifického bolesť navodzujúceho amínu – bradykinínu. Serrapeptase - štúdie Dvojito zaslepená klinická štúdia realizovaná v Nemecku sa zamerala na 66 pacientov chirurgicky liečených na pretrhnutie predného skríženého kolenného väzu. Štúdia mala za cieľ zistiť vplyv na bolesť a opuch nasledujúci po vykonanom chirurgickom zákroku. Na tretí deň [...]